Het prototype

De werkzaamheden aan deze kleine eengezinswoning werden gestart in april 2015 en zijn in verschillende fases uitgevoerd totdat de woning naar alle tevredenheid in juni 2016 kon worden opgeleverd.

Het bouwen van het prototype heeft als doel gehad om het door Woonovatie ontwikkelde bouwsysteem grondig te testen op functionaliteit, toepasbaarheid en hanteerbaarheid. De woning is eerst volledig opgebouwd in de geconditioneerde omstandigheden van een fabriekshal om zo de verschillende elementen van het systeem te toetsen. Hier kwamen verschillende verbeterpunten aan het licht die meteen zijn doorgevoerd in het systeem.

Een van de belangrijke kenmerken van het bouwsysteem, namelijk de flexibiliteit en de multi-inzetbaarheid van de elementen is ook getoetst; de volledige woning is gedemonteerd en de verschillende bouwelementen zijn naar de huidige buitenlocatie verplaatst alwaar de woning opnieuw in elkaar is gezet. Deze eerste verplaatsingsoperatie is tot alle tevredenheid van het team verlopen en heeft aangetoond dat het mogelijk is om een woning met een hoog wooncomfort en een traditionele uitstraling een tijdelijk of een flexibel karakter mee te geven. Zo kan er met dit bouwsysteem beter worden geanticipeerd op veranderende woonwensen en demografische trends. Een woning kan immers makkelijk aangepast, en indien nodig, ook verplaatst worden.

Nieuwsgierig? Het prototype staat momenteel in Swalmen en is op afspraak te bezoeken.

Prototype eindresultaat exterieur Prototype eindresultaat exterieur Prototype eindresultaat exterieur

Productieproces

Eindresultaat